Syfte & Regler

Regelverk som gäller 2023

Syfte

Syftet med West Coast Swing (WCS) är att främja intresset för hickoryspel och få många välbesökta tävlingar i närområdet. Det är en "order of merit" tävling med brutto- och nettoklass. WCS är öppen för alla spelare. Ingen separat anmälan till WCS behövs. Alla som deltar i en deltävling deltar även i WCS.

Poängberäkning

I varje deltävling erhåller spelare placeringspoäng brutto och netto utifrån antalet startande i tävlingen. Segrarna, tvåorna och treorna får dessutom 3, 2 respektive 1 bonuspoäng. Om det t.ex. är 35 startande får segrarna 38 poäng (35+3), tvåorna 36 poäng (34+2), treorna 34 poäng (33+1), fyrorna 32 poäng och därefter avtagande med 1 poäng per placering. Om en tävling har mindre än 30 startande erhålles poäng som om det vore 30 startande. I finalen räknas placeringspoängen enligt de regler som överenskommits.

Resultaten från varje deltävling och ställningen totalt publiceras på WCS hemsida.

Varje spelare får tillgodoräkna sig sina bästa poäng från alla tävlingar utom tre. Vid lika resultat avgör bästa placering i en enskild tävling. Om fortfarande lika avgör näst bästa placering, osv. Vid denna särskiljning är alla tävlingar likvärda oavsett antal deltagare.

I finalen kommer brutto- och nettoklasserna att ha helt likvärda prisbord. En person som kommer på prisplats i båda klasserna får dock bara välja ett pris. Många enskilda tävlingar följer även detta sätt att dela ut priser.

Tävlingsledarens ansvar för tävlingar ingående i West Coast Swing 2023

1. Redovisa brutto- och nettoresultat för samtliga deltagare helst tävlingsdagen, dock senast dagen därpå. Resultatet skickas till Anders Werneman anders@werneman.com

2. Betala 25 kr per startande till konto Sparbanken Sjuhärad, Clear nr 8032-5 Konto nr 4 363 779-2 Pengarna går oavkortat till finalens prisbord.

3. Tillhandahålla plats där deltagare kan sälja, köpa och byta klubbor eller annan hickoryutrustning. Klubben ansvarar dock inte för eventuellt förkomna föremål. Säljare med icke ringa omsättning erlägger gärna en peng till klubbens prisbord.

  • Endast spel med klubbor tillverkade före 1935 och som i övrigt uppfyller de regler SGS antagit tillåts. SGS regelverk finns på www.golfhistoriska.se.
  • Spelhcp ska beräknas enligt (1,4 X exakt hcp) avrundat till närmaste heltal. X,5 avrundas till X+1
  • Det ska vara exakt hcp som i första hand avgör placeringar vid lika antal nettoslag. Lägre hcp bättre placering.
  • Varje tävling måste ge damer en rättvis kompensation, både brutto och netto, i de fall herrarnas bana kortas mer från gul tee än vad damernas kortas från röd tee.

Förutom ovanstående tvingande regler kan innan säsongstart tillkomma regler avseende justering av en persons spelhcp i vissa speciella situationer samt rekommendationer av banlängder.

Klas Johansson, Anders Werneman och Johan Johansson