Syfte & Regler

Syfte

Syftet med West Coast Swing (WCS) är att främja intresset för hickoryspel och få många välbesökta tävlingar i närområdet. Det är en "order of merit" tävling med brutto- och nettoklass där 10 tävlingar ingår. WCS är öppen för alla spelare. Ingen separat anmälan till WCS behövs. Alla som deltar i en deltävling deltar även i WCS.

Poängberäkning

I varje deltävling erhåller spelare placeringspoäng brutto och netto utifrån antalet startande i tävlingen. Segrarna, tvåorna och treorna får dessutom 3, 2 respektive 1 bonuspoäng. Om det t.ex. är 35 startande får segrarna 38 poäng (35+3), tvåorna 36 poäng (34+2), treorna 34 poäng (33+1), fyrorna 32 poäng och därefter avtagande med 1 poäng per placering. Om en tävling har mindre än 30 startande erhålles poäng som om det vore 30 startande. I finalen räknas placeringspoängen dubbelt men inga bonuspoäng delas ut.

Resultaten från varje deltävling och ställningen totalt publiceras på WCS hemsida.

Varje spelare får tillgodoräkna sig sina bästa poäng från max 5 tävlingar. Vid lika resultat avgör bästa placering i en enskild tävling. Om fortfarande lika avgör näst bästa placering, osv. Vid denna särskiljning är alla tävlingar likvärda oavsett antal deltagare eller om det är final eller inte.

Brutto- och nettoklasserna kommer att ha helt likvärda prisbord. En person som kommer på prisplats i båda klasserna får dock bara välja ett pris.

Köpa, sälja och byta

Vid varje tävling ska det för alla deltagare finnas möjlighet att köpa, sälja och byta klubbor eller annan hickoryutrustning. Säljare med inte allt för liten omsättning betalar en lämplig peng till klubbens prisbord.

WCS fullmäktige och exekutivgrupp

Varje deltagande klubb utser en delegat till WCS fullmäktige. Fullmäktige utser kommande års exekutivgrupp. Löpande ärenden och beslut under året handhas av exekutivgruppen.

För exekutivgruppen

Maj 2019

Bengt Larsson