Kontakta oss

Exekutivkommittén

Tävlingsansvariga

25 kronor per deltagare ska betalas in till konto Nordea 3055 01 14769, hanteras av respektive tävlingsledare. Ange din klubbs namn och antal startande. Vill du betala mot faktura kontakta Bengt Larsson, 0708-673353, bengt44.larsson@gmail.com