WEST COAST SWING

HICKORYGOLF I VÄSTSVERIGE


La Grande Finale den 10 oktober ställs i år in

Förra årets upplaga av La Grande Finale på Landskrona GK var en uppskattad avslutning på hickorysäsongen. Från arrangörshåll tyckte vi att alla evenemangets ingredienser såsom museibesöken, spelet, det sociala umgänget mellan tourerna, den gemensamma middagen och prisutdelningen blev mycket lyckade.

Enligt SGF:s rekommendationer kan vi i år inte ha gemensam middag med prisutdelning. Inte heller det för evenemanget viktiga sociala umgänget är eftersträvansvärt i år. Det är således omöjligt att genomföra La Grande Finale på det sättet som var tänkt. Golfhistoriska Sällskapet, Svenska golfmuseet och Landskrona GK har därför bestämt att vi ställer in arrangemanget i år och inriktar oss på att genomföra det 2021 under förhoppningsvis lika bra premisser som förra året.